Title rewards Antetokounmpo’s decision to commit to Bucks